Korona-aika on ollut haastavaa yrityksille ympäri maailmaa, ja Suomessa ei ole poikkeus. Monet yritykset ovat joutuneet tulemaan toimeen, kun asiakkaat ovat vähentyneet ja markkinat ovat muuttuneet.

Onneksi on olemassa joukko työkaluja ja toimia, joilla yritykset voivat sopeutua tähän muuttuvaan tilanteeseen. Alla on lueteltu muutamia neuvoja yrityksille Suomessa:

1. Panosta markkinoinnin tehostamiseen: sijoita erityisesti aikaa ja rahaa markkinointiin nykyisen tilanteen huomioon ottaen. Yritysten tulisi hyödyntää verkkomainontaa, sosiaalista mediaa ja laajennettua hakuoptimointia löytääkseen uusia asiakkaita.

2. Luota asiakkaisiin: Uteliaisuus ja palvelun arvo ovat keskeisiä tekijöitä asiakaspalvelussa. Yritysten tulisi tarjota laadukasta ja henkilökohtaista palvelua pysyäkseen kilpailussa.

3. Ohjaa itse henkilöstösi: Palkkaaminen ja tukeminen henkilöstölle on avainasemassa työn tuottavuuden parantamiseksi. Yritysten on myös rakennettava sujuvasti toimivan digitaalisen työskentelyympäristön henkilöstön tuottavuuden tehostamiseksi.

4. Fokuksesi tulee olla investointeihin: Turvallinen infrastruktuuri yhdessä uusimpien ohjelmistojen kanssa varmistavat, että yritys pysyy ajan hermolla ja pystyy vastaamaan markkinoiden tarpeisiin.

Suomen talouteen on aiheutunut vakavia seurauksia tämän koronakriisin vuoksi. Uusien bisnesmahdollisuuksien löytäminen ja liiketoiminnan hallinnan parantamiseen tarvitaan entistäkin enemmän neuvoa ja tukea. Kaikille Suomen yrityksille tarjoamme seuraavat neuvot.

Ensimmäinen askel on pohtia, miten yrityksen toiminta voidaan tehokkaasti parantaa. Yritykset voivat esimerkiksi harkita sopusoinnun suhteiden luomista alihankkijoiden kanssa, keskittää tuotevalikoimaansa tai aloittaa oma verkkokauppatoimintansa verkkosivustolle.

Toiseksi yritysten tulisi ulottaa markkinointi- ja myyntineuvontaa ulos rajoistaan. Yritysten tulisi hyödyntää verkkomainontaa toimien globaalilla tasolla ja laajentamalla palveluitaan maantieteellisesti. Näin yritys voi saavuttaa uusia asiakaskuntia myös maailmanlaajuisesti.

Kolmanneksi yritykset voivat laajentaa liiketoimintaansa erilaisten palvelukonseptien avulla. Erilaiset palvelut voivat sisältää esimerkiksi koulutuksia, konsultointipalveluita, verkkokursseja tai strategiakonsultointeja. Tämä parantaa yrityksen brändiä ja estää sitoutuneiden asiakkaiden heikkenemisen.

Viimeisenä, yritysten tulisi myös kiinnittää huomiota riskienhallintaan. Yritysten tulisi arvioida taloudellista tilannettaan ja laatia toimet tunnistettujen riskien minimoimiseksi tulevaisuutta varten. Tämä auttaa varmistamaan yritysten toiminnallisen jatkuvuuden ja helpottamaan uusien investointien tekemistä tulevaisuudessa.

Suomessa on tällä hetkellä monia yrityksiä, jotka yrittävät menestyä skaalaamalla liiketoimintaansa laajemmalle markkinoille. Olemme koostaneet joitain suosituksia ja neuvoja kaikille yrityksille, jotka yrittävät laajentaa Suomeen.

Ensimmäinen neuvo on tutkia paikallista digitaalista markkinointia. Tyypillisesti useimmissa maissa, Suomessa mukaan lukien, digitaalinen markkinointi on tullut vahvemmaksi kuluttajille tavoittamiseksi. Siksi on hyödyllistä tutustua alueellisiin markkinointistrategioihin ja peilata digitaalista mainontaa kohderyhmien ja heidän haku- ja ostokäyttäytymiseensä.

Toinen neuvo on opastaa asiakkaita monikanavaisiin ostokokemuksiin. Tänä päivänä asiakkaat haluavat suorittaa ostokset milloin ja missä tahansa. Monikanavaset ostokokemukset tuntuvat luonnollisilla asiakkaille, joten sinun kannattaa tarjota asiakkaille omasta liiketoiminnastasi ratkaisuja kaikkien kanavien yli.

Kolmas neuvo on tarjota tuotteellesi laaja alueellinen näkyvyys. Yritysten kannattaa yrittää tunkeutua suoraan paikallisiin markkinoihin ja rakentaa vahva brändi tulemaan tunnetuksi paikalliselle kuluttajille. Kuten edellisessä ohjeessamme kuvattiin, alueellisen näkyvyyden saaminen voidaan tehdä useilla eri digitaalisten markkinointiviestintöjen avulla.

Kun olet lukenut neljäs neuvo, ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Suomi on maailman aktiivinen sosiaalisen median markkinapaikka ja yritysten on hyödynnettävä sosiaalista mediaa hyödyntämiseksi paikalliselle kuluttajaralle. Ja neljäs ja viimeinen neuvo: profiloi yritys suurissa internetsivustoissa, joita suomalaiset kuluttajat puhuttelevat eniten.

Yritysten pyrkiessä menestykseen Suomessa löytyy erilaisia ​​neuvoja ja työkaluja. Viime vuosina mikro- ja pienyritykset ovat kasvattaneet merkittävästi taloudellista ja kilpailukykyä. Jotta yritykset voisivat hyötyä näistä mahdollisuuksista, on tärkeää, että he ottavat huomioon suositut neuvot.

Ensinnäkin on tärkeää, että yritys tarjoaa kustannustehokkaan tuotteen tai palvelun. Hyvin suunniteltu liiketoimintasuunnitelma auttaa yrityksiä selvittämään, miten he voivat parhaiten hyödyntää nykyisiä mahdollisuuksiaan. Yrityksillä on myös oltava kiinnostavia ajatuksia markkinoinnissa, jotta ne voivat julkaista tuotteitaan oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan.

Toiseksi yrityksille on huolehdittava, että heillä on riittävät resursseja sijoittamalla oikeisiin kohteisiin ja omistamalla alueille, joilla on korkea markkina-arvo. Erityisen tärkeät ovat A-luokan tuotteet, kuten laitteet ja ohjelmistot, koska ne odottavat enemmän liiketoimintaa suuremmille yrityksille. Toimitusketjujen hallitseminen auttaa yrityksiä silloinkin, kun suuria tuloksia tarvitaan nopeasti.

Kolmanneksi työntekijöiden rekrytointi on erittäin tärkeässä osassa menestyksen saavuttamisessa. Yritysten on löydettävä henkilöstö, jolla on älykkyyttä, motivaatiota ja ammattitaitoa sektorilta. Onnistuneen organisaation rakentamiseksi on hyödynnettävä myös uusia teknologioita, joiden avulla työntekijöiden tuottavuutta voidaan parantaa.

Viimeisenä mutta ei vähimmässarvoista puolustuskannalta on kehittyneen tiedonhallintastrategian rakentaminen. Yritysten tulee olla tietoisia mainostustoiminnallaan ja tiedolla, joka liittyy markkinointiin ja muuhun liiketoimintaan. Se auttaa varmistamaan paitsi oman luotettavuutensa myös asiakkaiden tyytyväisyyden.